Phúc lợi

Lan NguyenNói về chúng tôi

Chào mừng quý vị đến với Community Access and Services SA (CASSA), nghĩa là Tiếp cận Cộng đồng và các Dịch vụ SA.

CASSA là một dịch vụ vừa mang tính xã hội lẫn cộng đồng hoạt động trong khuôn khổ của Cộng đồng người Việt Tự do Nam Úc (VCASA). Dịch vụ này từng được biết đến dưới tên văn phòng phúc lợi của VCASA từ năm 1978. Năm 2012, dịch vụ này được đăng ký dưới tên mới là Tiếp cận Cộng đồng và các Dịch vụ SA (CASSA).

Chúng tôi là một đội ngũ gồm những nhân viên tận tâm nói hai ngôn ngữ và hiểu hai nền văn hoá đến từ những nguồn gốc đa dạng về văn hoá. Chúng tôi chủ trương tạo thêm năng lực cho những người kém may mắn về mặt xã hội/ y tế/ kinh tế-xã hội. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thân chủ trên căn bản từng người một hoặc theo từng nhóm tùy theo tình huống và hoàn cảnh của họ.

Đường hướng

Tiếp cận Cộng đồng và các Dịch vụ SA muốn được mọi người biết đến như:

 • Một tổ chức hết lòng tận tâm phục vụ thân chủ của mình, nơi mà mỗi thân chủ sẽ đều được phục vụ trong tinh thần thân thiện, hữu hiệu, thông cảm, không kỳ thị và tôn trọng lẫn nhau.
 • Một tổ chức chủ trương có những phong cách làm việc hiện đại, tân tiến và đầy sáng tạo để sao cho mọi nhân viên sẽ thấy đây là một nơi làm việc xứng đáng; và
 • Một tổ chức được mọi tổ chức khác trong ngành công nhận như một tổ chức có nhiều khả năng nêu bật lên những vấn đề xã hội liên quan đến cộng đồng chúng ta.

Nguyên tắc

 • Tạo năng lực cho thân chủ: chúng tôi tin vào việc làm tăng thêm năng lực cho các thân chủ để họ có thể giải quyết những vấn đề riêng của họ và tìm được một chỗ đứng đúng đắn của mình trong cộng đồng.
 • Biện pháp Tổng thể: chúng tôi tin vào việc giải quyết những vấn đề cá nhân phải được đặt trong một bối cảnh môi trường tổng thể, đó là nơi họ đang sống, chẳng hạn như gia đình, cộng đồng hoặc một xã hội rộng lớn hơn.
 • Công bằng Xã hội và bao gồm mọi thành phần xã hội: chúng tôi sẽ tiếp tục bênh vực cho sự công bằng xã hội và bao gồm mọi thành phần trong xã hội chúng ta.
 • Đa dạng về văn hoá: chúng tôi luôn theo sát những nhu cầu văn hoá của cộng đồng địa phương nhằm rút ra những điểm mạnh từ truyền thống và văn hóa của chúng ta ngõ hầu có thể giải quyết các vấn đề mà cộng đồng địa phương chúng ta đang phải đối diện trong xã hội ngày nay;
 • Tập trung vào việc Phòng ngừa: chúng tôi tin vào sự nuôi dưỡng một môi trường vừa lành mạnh vừa có tính hỗ trợ trong cộng đồng chúng ta để những vấn đề sẽ được giải quyết một cách hài hòa và có hiệu quả trước khi những vấn đề ấy trở nên trầm trọng hơn.
 • Củng cố quan hệ hợp tác với các cộng đồng khác để những tài liệu tham khảo được tăng lên thật dồi dào theo một cách hữu hiệu và có hiệu quả nhất.

Nhóm Mục tiêu Chúng tôi nhắm đến

CASSA có nhiều dịch vụ dành cho những người độ tuổi từ 9 – 99+ không kể nguồn gốc văn hóa, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của họ; những người đang gặp hoặc có nguy cơ gặp những vấn đề như: xung khắc trong gia đình, sức khỏe/y tế tâm thần, già yếu/khuyết tật, lạm dụng ma tuý, ghiền cờ bạc, rắc rối về pháp lý, những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ và vô gia cư, gặp trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ, và việc tiếp cận các khoá huấn nghệ/huấn nghiệp.

Dịch vụ của Chúng tôi

CASSA cung cấp nhiều loại phúc lợi xã hội, đẩy mạnh y tế bằng cách xử dụng những phương thức dịch vụ một-đối-một cũng như những dịch vụ phát triển cộng đồng cho toàn cộng đồng, bao gồm:

 • Giáo dục Cộng đồng Tráng niên,
 • Dịch vụ Chăm sóc Cao niên,
 • Dịch vụ giúp Cai Ma tuý và Rượu,
 • Dịch vụ Giúp người ghiền Cờ  bạc,
 • Dịch vụ Thanh niên,
 • Dự án Bình đẳng Giới tính: Chống-bạo động đối với phụ nữ,
 • Giáo dục Cộng đồng, và
 • Những dịch vụ tổng quát giải quyết tại chỗ, như điền đơn và cần sự bênh vực.