Dịch Vụ Cho Giới Trẻ

Đường hướng của Dịch vụ Giới trẻ của CASSA

CASSA nhìn nhận rằng một số người trẻ đến từ nguồn gốc Đa Văn hoá và Ngôn ngữ (CALD) thường phải đối diện những như cầu đặc biệt góp phần tạo cho họ có cảm giác sống bên lề xã hội và dễ bị tổn thương. Dịch vụ Giới trẻ của chúng tôi nhắm giúp những người trẻ sống bên lề xã hội có được sự hoà nhập nhịp nhàng vào xã hội Úc, bằng cách bảo đảm rằng những người trẻ tuổi được thông báo đầy đủ thông tin về quyền lợi của họ và được trao cho năng lực để tự làm những quyết định riêng của mình.

Chúng tôi chủ trương đem đến cho những người trẻ một dịch vụ thân thiện, hữu hiệu, cảm thông, không kỳ thị và tôn trọng lẫn nhau. Dịch vụ Đến với Giới trẻ luôn coi trọng một phong cách làm việc công bằng, đa dạng, dân chủ, kín đáo và có trách nhiệm nhằm bảo đảm những tiếng nói của giới trẻ được mọi người lắng nghe và tôn trọng. Dịch vụ nhắm vào việc tạo cho những người trẻ có cảm giác mình thuộc về xã hội, nâng cao những kỹ năng sống độc lập và tham gia sinh hoạt cộng đồng của họ.

Chúng tôi là ai?

Đội ngũ đặc trách thanh niên bao gồm một nhóm nhân viên tận tâm, nhìn chung luôn nỗ lực bảo đảm rằng những nhu cầu của người trẻ tuổi được đáp ứng. Mọi nhân viên đều coi trọng đường hướng làm việc lấy sự kín đáo và riêng tư làm nền và không có thái độ phán đoán người khác. Mọi nhân viên đều tin rằng sự kín đáo trong dịch vụ là điều tối quan trọng và trong khuôn khổ các chính sách và đường hướng của CASSA chúng tôi luôn coi nặng trách nhiệm của mình và xem đó là một điều thật nghiêm túc.

Đội ngũ đặc trách thanh thiếu niên gồm có một nhóm nhân viên trẻ tuổi và “những Người Hỗ Trợ Đồng Trang Lứa”, những người này cung cấp một sự hỗ trợ vừa thực tiễn vừa đầy cảm xúc cho những người trẻ tham gia trong dịch vụ của chúng tôi.

Những dịch vụ này được dành cho những ai?

Dịch vụ Giới trẻ được dành cho bất cứ người trẻ tuổi nào có gốc thuộc Đa Văn hoá và Ngôn ngữ (CALD), độ tuổi từ 12 tới 25.

Làm sao để tiếp cận dịch vụ?

Dịch vụ nhận những giới thiệu trực tiếp của thân chủ cũng như những giới thiệu từ gia đình/bạn bè và/hoặc những nơi cung cấp dịch vụ. Những thân chủ có thể ghé vào dịch vụ mà không cần làm hẹn trước nếu họ muốn, tuy nhiên chúng tôi khuyên họ nên gọi điện thoại trước để tránh khỏi bị thất vọng

Chi phí xử dụng những dịch vụ này là bao nhiêu?

Dịch vụ Giới trẻ là một dịch vụ miễn phí dành cho giới trẻ.

Tham dự vào một số dự án có thể phải trả một chi phí nhỏ*. Muốn biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc gì về chi phí có thể phải trả cho dịch vụ mà quý vị yêu cầu, xin hãy liên lạc với các nhân viên đặc trách Giới trẻ.

*Một thí dụ điển hình là buổi Cắm trại Hàng năm cho Thanh thiếu niên nơi những người tham dự cần đóng một chi phí nhỏ. 

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp

Đội ngũ đặc trách Giới trẻ có nhiều chương trình và/hoặc dịch vụ đáp ứng những nhu cầu giới trẻ nhằm giúp họ đóng góp cho xã hội. Một số những dịch vụ này bao gồm:

  • Quản lý từng Trường hợp (bao gồm sự hỗ trợ tình cảm và thực tiễn)
  • Thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ thích hợp
  • Bênh vực
  • Những dịch vụ Vươn xa hơn (Outreach services)

Cộng tác chung với các Cơ quan khác

CASSA đã có những quan hệ cộng tác với nhiều loại hình dịch vụ chăm sóc cho những nhu cầu của giới trẻ. Một số những dịch vụ này bao gồm Hội đồng Các Cộng đồng Đa văn hoá SA (Multicultural Communities Council SA – MCCSA), Hội Người Hoa Hải ngoại và cộng đồng Cam Bốt. Đội cũng có những quan hệ vững mạnh với các trường học ở các vùng phía tây và phía bắc Adelaide

Liên lạc với chúng tôi

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các Dịch vụ Giới trẻ của CASSA, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Quý vị có thể đến văn phòng chúng tôi, mở cửa từ thứ Hai – thứ Năm từ 9am tới 5pm, ngoại trừ các ngày Lễ Nghỉ

Văn phòng chúng tôi tại:
62 Athol Street, Athol Park, SA 5012

Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:
PO Box 180, Kilkenny, SA 5009

Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi qua số:
(08) 8447 5527

Quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi qua số:
(08) 8447 8821 

Dịch vụ Đến với Giới trẻ được tài trợ bởi Chính phủ Nam Úc thông qua Bộ Cộng đồng và Bao gồm mọi thành phần Xã hội

Nối kết:

Ủy ban Thanh Thiếu Niên Vụ Nam Úc
Youth Affairs Council of South Australia
http://www.yacsa.com.au/

Bộ Các Dịch vụ về Gia đình, Gia cư, Cộng đồng và Thổ dân Vụ  của Chính phủ Úc(Australian Government Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs)
http://www.fahcsia.gov.au/